- Co robi leszczyk, gdy pada deszczyk?
- Co robi kaczka, gdy jedzie taczka?
- Co robią beczki, gdy wpadną do rzeczki?
- Co robią pączki, gdy trafią do rączki?
- Darku daj spokój, już nie męcz mnie!
Odpowiedzieć na twe pytania nie da się!

Jeśli zajrzałeś tu przez przypadek,
Zmykaj czym prędzej, to nie dom zagadek! ;-)